Dřevostavby jsou výhodné zejména z těchto důvodů:

 • chytře navržená, správně provedená, rozumně provozovaná a udržovaná a po skončení jejího životního cyklu dobře likvidovaná dřevostavba potřebuje v celém tomto cyklu podstatně méně energie než “klasicky” stavěné stavby – dokáže tak významně snížit potřebu energie na svůj vznik, provoz a nakonec i odstranění, což je zcela zásadní informace v souvislosti s požadavkem na změnu lidstva k získávání a využití energie obecně;
 • nízká potřeba tepla na vytápění u dobře izolovaných staveb umožňuje efektivní použití větracích systémů s rekuperací, které zároveň pokrývají potřebu tepla. Není pak nutné řešit a ani platit samostatný systém vytápění. Řízené větrání umožňuje kontrolovat množství a kvalitu větracího vzduchu.
 • dřevo je zcela obnovitelný materiální zdroj, využití dřevní hmoty je bezodpadové
 • dřevostavby poskytují vyšší kvalitu vnitřního prostředí,
 • příznivější rozložení teplot v prostoru, vyšší povrchové teploty a tedy možnost vytápět na celkově nižší teplotu a tak dále spořit,
 • příznivější rozložení teplot v prostoru, vyšší povrchové teploty a tedy možnost vytápět na celkově nižší teplotu a tak dále spořit,
 • v návaznosti na řízené větrání možnost kontroly kvality vzduchu v místnostech (alergie, prach, bakterie, roztoči atd.)
 • dřevostavby poskytují při stejném obestavěném prostoru více využitelné plochy uvnitř než zděné stavby a dokonce s ještě lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, což je způsobeno slabšími stěnami. U středně velkého domu o zastavěné ploše cca 100 m2 získáváme na každém patře o cca 10 m2 větší plochu k užívání a přitom venkovní objem domu je stejný. Dřevostavby se většinou “zdají” zvenku menší, než odpovídá následně zkušenosti po prohlídce interiérů;
 • dřevostavby lze postavit podstatně rychleji než “klasické” zděné stavby, proces vlastní stavby je tedy kratší, klient tak dostává za svoje peníze rychleji konečný produkt a může ho tedy začít dříve užívat, to může znamenat řadu dalších úspor. V případě staveb komerčního charakteru (obchody, restaurace, administrativní budovy, penziony atd.) rychleji postavená stavba dříve vydělává;
 • klient tak dostává za svoje peníze rychleji konečný produkt a může ho tedy začít dříve užívat, to může znamenat řadu dalších úspor. V případě staveb komerčního charakteru (obchody, restaurace, administrativní budovy, penziony atd.) rychleji postavená stavba dříve vydělává;
 • je kratší i doba, po kterou je třeba stavbě se věnovat, kterou klient dává jako svoji investici do celé transakce a kterou si dosud v celkových nákladech stavby většinou nezapočítává
 • životnost dřevostaveb (fyzická životnost) je srovnatelná se zděnými stavbami,
 • dřevostavby je možné podstatně lépe, snadněji, rychleji a levněji adaptovat a upravovat podle měnících se provozních požadavků v průběhu jejich životního cyklu,

“suchý” způsob výstavby

 • dřevostavby umožňují zcela vyloučit tzv. mokré procesy a s nimi související technologické přestávky, typické pro silikátové materiály. Lze tedy stavět rychleji a nezabudovávat do stavby značné množství vody, která se pak poměrně dlouho zpětně uvolňuje;
 • suchá výstavba ale také znamená, že materiály zůstávají ve stavbě ve stavu, v jakém tam byly uloženy a je tedy možné je později použít stejným způsobem. To není např. u betonu nebo u zdiva možné;
 • suchá výstavba ale také znamená, že materiály zůstávají ve stavbě ve stavu, v jakém tam byly uloženy a je tedy možné je později použít stejným způsobem. To není např. u betonu nebo u zdiva možné;
 • dalším aspektem suché výstavby je možnost stavět i z a relativně nízkých teplot, čímž lze významně prodloužit stavební sezónu.
 • dřevostavby je tak možné do značné míry recyklovat a většinu materiálů a prvků dále použít,
 • dřevostavby jsou vhodné do oblastí ohrožených povodněmi, do seizmických oblastí (nebezpečí zemětřesení).