Stavba na klíč zahrnuje:

 • okapový systém
 • klempířské prvky
 • vodoinstalace, kanalizace
 • vytápění
 • elektroinstalace
 • schodiště
 • interiérové dveře
 • vnitřní a vnější obklady
 • vnitřní a vnější omítky
 • podlahovou krytinu
 • malbu
 • garáž (je-li součástí projektu)

Doba výstavby

Průměrná délka výstavby domu na klíč v kompletním provedení trvá 4 – 7 měsíců v závislosti na rozsahu zakázky.

Fyzická životnost stavby

Zde je vhodné rozlišovat mezi nosnou konstrukcí a konstrukcemi doplňkovými. Perioda obnovy je pak určena konstrukcemi doplňkovými (instalace, okna, vnitřní povrch atd.) a pohybuje se okolo 20 – 50 let.

Životnost nosné konstrukce se pak pohybuje okolo 80 – 150 let i více.

Cena

Přesnou cenovou nabídku (položkový rozpočet) zpracujeme na základě konkrétní dokumentace s přihlédnutím na přesné požadavky investora.

Záruka

Záruka se vztahuje na všechny prvky domu instalovaného naší firmou, popř. výrobky dodávané jinými výrobci dle garantované záruky.