Základním konstrukčním prvkem našich staveb je dřevěný skelet z přirozeně vysušeného dřeva doplněný prvky tesařského kování. Díky využití dvou základních stavebních technologií výstavby dřevostaveb Stick Framing, Platform Framing dosahujeme maximální pevnosti stavby s respektováním všech nároků na bydlení.

Co je to Stick Framing?

Jedná se o základní konstrukční postup výstavby skeletu našich staveb, díky kterému lze oproti tradičnímu stavění z trámů ušetřit více než 30% dřeva.

Výhody technologie Stick Framing

  • Větší stavební flexibilita během realizace stavby bez nutnosti navyšovat cenu (umožňuje snadnější exteriérové, interiérové úpravy)
  • Výrazně širší možnost výběru tvaru, velikosti a typu domu (např. střechy)
  • Neomezené možnosti skladby jednotlivých prvků domu (např. skladby izolace stěn, rozvody energii atd.)
  • Ze strany investora mnohem větší možnost kontroly jednotlivých stavebních operací a provedených prací včetně kontroly použitého materiálu
  • Vyšší adaptabilita stavby z hlediska přístavby či předpokládané stavební úpravy v budoucnu
  • Jen v Severní Americe a ve Skandinávii upřednostňují klienti framing v 80% stavebních postupů